Ֆինանսական աշխարհում Ձեր ուղեկիցը
Ֆինանսական աշխարհում Ձեր ուղեկիցը
Ֆինանսական խորհրդատվություն
Ֆինանսական խորհրդատվություն
Հարկային խորհրդատվություն
Հարկային խորհրդատվություն
Իրավաբանական ծառայություններ
Իրավաբանական ծառայություններ
Աճեք մեզ հետ
Աճեք մեզ հետ

Ծառայություններ


Բիզնես
պլանավորում
. . .

 • Բիզնես գործունեության արդյունավետության գնահատում
 • Բիզնես պլանավորում և ռազմավարության մշակում
 • Շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Վարկային/ ներդրումային փաթեթների կազմում
 • Ներդրումների կառավարում

Ֆինանսական
խորհրդատվություն
. . .

 • Ֆինանսական տեղեկատվության համապատասխանության ստուգում
 • ֆինանսական տվյալների և գործունեության վերլուծություն
 • Ֆինանսական մոդելավորում և պլանավորում
 • Ընկերության/բիզնեսի գնահատում
 • Ֆինանսական կառավարում և ներքին վերահսկողության համակարգեր
 • Ներքին աուդիտի ծառայություններ

Իրավաբանական
խորհրդատվություն
. . .

 • Իրավաբանական աութսորսինգ
 • Իրավական փաստաթղթերի պատրաստում և վերանայում
 • Աջակցություն քաղաքացիաիրավական վեճերում
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում և լուծարում
 • Ընկերությունների վերակազմակերպում
 • ՏՏ ընկերությունների կողմից հավաստագրերի ստացման ապահովում

Հաշվապահական
հաշվառման վարում
. . .

 • Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում ՖՀՄՍ-ների համապատասխան
 • Հարկային հաշվառում և հաշվետվությունների ներկայացում
 • Կառավարչական հաշվառում և հաշվետվողականություն
 • Պետական մարմիններին հաշվետվությունների պատրաստման օժանդակություն

Հարկային
խորհրդատվություն
. . .

 • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների  պատրաստում
 • Առանձին գործարքների  հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում
 • Հարկային ռիսկերի գնահատում  և հարկային ուղեկցում ընկերության վերակազմակերպման գործընթացներում
 • Հարկային պլանավորում և հարկային հաշվառման համակարգի օպտիմալացում

Հաշվապահական
խորհրդատվություն
. . .

 • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում, տեղայնացում
 • Հաշվային պլանի և տիպային գործառնությունների մշակում և տեղայնացում
 • ՖՀՄՍ (IFRS)-ներին անցման և կիրառման խորհրդատվություն
 • Կառավարչական հաշվառման համակարգի ներդրում
 • Փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության մշակում

Ոլորտներ


×

ՏՏ

Հյուրանոցային տնտեսություն

Վճարահաշվարկային ոլորտ

Հիմնադրամներ և հասարակական կազմակերպություններ

Գյուղատնտեսություն

Մեդիա և հաղորդակցություն

Արտադրություն

Առևտուր, ներմուծում և արտահանում

Հանրային սնունդ

Հանքարդյունաբերություն


Հաշվիչներ


Աշխատավարձի հաշվիչ

Ընտրեք տարին

Համարվու՞մ եք արդյոք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցԵկամտային հարկ
Սոցիալական վճար
Դրոշմանիշային վճար

Վարկային հաշվիչ